Provoz školky

pondělí až pátek 7:30 – 17:30 hod.

Nabízíme

 • všestranný rozvoj dítěte formou výchovně – vzdělávacích činností a aktivit v jednotlivých skupinových koutcích s prvky Montessori pedagogiky
 • individuální přístup
 • výuka v českém jazyce
 • logopedické hrátky
 • grafohrátky
 • dramatické činnosti
 • hudební hrátky a hru na zobcovou flétnu
 • aktivní přípravu předškolních dětí do ZŠ ( vhodné i pro děti s odkladem školní docházky)
 • předmatematické dovednosti (mat. profesora Hejného)
 • předčtenářské dovednosti
 • zimní a letní školku v přírodě
 • keramickou dílnu
 • plavecký kurz
 • kulturní akce a divadla
 • angličtina
 • Cvičení v Sokole
 • Tanečně pohybové aktivity

Školné v roce 2023 – 2024

 • školné na šk. rok 2023 – 2024 je rozpočítáno z celkové částky na 7.400,- Kč měsíčně
 • školné je nevratné.

Stravné

 • denní stravné účtujeme 100,- Kč
 • stravné za řádně omluvené dny neúčtujeme

Jak přihlásit své dítě do Montessori školky?

Do školky jsou přijímány děti ve věku 2,5 – 6 let.
Stačí si domluvit schůzku na telefonním čísle 777667759
Zápis na školní rok 2024 – 2025 proběhne ve dnech 6. – 7. května 2024